ภาวะเศรษฐกิจไทย SECRETS

ภาวะเศรษฐกิจไทย Secrets

ภาวะเศรษฐกิจไทย Secrets

Blog Article

ความสำคัญของเสถียรภาพระบบการเงิน บทบาทธนาคารกลางในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน การประเมินความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินของ ธปท.

อัตราดอกเบี้ยประจำวันของธนาคารพาณิชย์ เงินสำรองระหว่างประเทศ (รายสัปดาห์) เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกตามวัตถุประสงค์ บริการจาก ธปท. กลับ

ข้อมูลสถิติเศรษฐกิจและการเงินระดับภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

↑ โทรคมนาคมและการค้าบริการกำลังกำเนิดเป็นศูนย์กลางการขยายอุตสาหกรรมและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ↑

บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ธนาคารกลาง และเอกสารเผยแพร่ที่จัดทำขึ้นโดย ธปท.

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากหมวดพลังงาน ตามมาตรการลดราคาน้ำมันเบนซินในประเทศ และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยจากผลของฐานสูงในปีก่อน ภาวะเศรษฐกิจไทย ด้านตลาดแรงงานทรงตัวจากเดือนก่อน สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากทั้งดุลการค้า และดุลบริการ รายได้ และเงินโอน

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย

ลิงก์ข้ามภาษาในบทความนี้ มีไว้ให้ผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไขบทความศึกษาเพิ่มเติมโดยสะดวก เนื่องจากวิกิพีเดียภาษาไทยยังไม่มีบทความดังกล่าว กระนั้น ควรรีบสร้างเป็นบทความโดยเร็วที่สุด

การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน จะช่วยให้การออกกฎหมายและกฎเกณฑ์ ของ ธปท.

การเก็บรวบรวมข้อมูล มาตรฐานการจัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลของ ธปท.

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย การสังเกตธนบัตรปลอม และการแลกธนบัตรชำรุด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

งานและกิจกรรมที่ ธปท. จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เช็กข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจการซื้อและขายธนบัตรต่างประเทศ

Report this page